SLÅTT Vossarull
Type: Halling 2/4
Familie: VOSSARULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 92
Side: 74
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Vossarull) B.N.SI. 15. Oppskr. 1908.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde