SLÅTT Tresko-slåtten
Type: Halling 2/4
Familie: TRESKO-SLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 93
Side: 75
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Tresko-slåtten) B.N.SI. 40. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten av Anders Berge, Voss i 1838.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde