SLÅTT Trollhallingen
Type: Halling 2/4
Familie: TROLLHALLINGEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 96
Side: 77
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Trollhallingen) B.G.SI. V, 7. Oppskr. 1911.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde