SLÅTT Rull
Type: Halling 2/4
Familie: RULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 97
Side: 79
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Rull) B. 1208. Oppskr. 1940. Dagestad hadde slåtten fra Sjur Helgeland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde