SLÅTT Jølstring
Type: Halling 2/4
Familie: JØLSTRING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 98
Side: 80
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Jølstring) B. 2666. Oppskr. 1955. K. Sandal hadde lært slåtten av Nikolai Sandal, Jølster. Jølstring er same danseform som ein finn att i Nordfjord med namnet "dansa gamalt". I Valdres kalla dei denne dansen "bondedans" eller "dansa bonde". Dansen liknar noko på telemarksgangar. Same danseforma går att i Krødsherad i "kvinfolkhalling" som svipar litt inn på setesdalsgangar. Slåttane til dansen går i 2/4 eller 6/8 takt. Jfr. Band I, Gangarar, 52, Gamal Bondedans.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde