SLÅTT Jølstring
Type: Halling 2/4
Familie: JØLSTRING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 99
Side: 81
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Jølstring) B. 2667. Oppskr. 1955. K. Sandal hadde slåtten frå Nikolai Sandal, Jølster.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde