SLÅTT Gorrolaus
Type: Halling 2/4
Familie: GORROLAUS
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 105a
Side: 89
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Gorrolaus'
KOMMENTARER
(Gorrolaus) B. 183. Oppskr. 1917. Heddi hadde lært slåtten hos Olav Torkjellson, son til Torkjell Aslakson, i 1872. Gorrolaus = svært laus. Namnet kjem truleg av slåtten vert spela med nedstillt bass til f, eit stille som og ber same namnet.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde