SLÅTT Gangar
Type: Halling 2/4
Familie: GORROLAUS
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 105b
Side: 90
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Gorrolaus'
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 360. Oppskr. 1946 etter opptak i NRK. Slåttestevet er ein gamal stev-tone. Det høyrde med og vart sunge føre slåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde