SLÅTT Kolsrudslått
Type: Halling 2/4
Familie: KOLSRUDSLÅTT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 117a
Side: 115
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Koldsrudslått) G. 408. Oppskr. 1944. Haugan hadde slåtten etter Jon Kolbjørnsrud som hadde lært han av Olav Kolsrud, Heddal. Denne siste har slåtten fått namnet etter.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde