SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: LIKSLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 120c
Side: 125
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Halling) B. 215. Oppskr. 1917. Er truleg langt ute ein slektning av Likslåtten, nr. 120a.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde