SLÅTT Geitaslåtten
Type: Halling 2/4
Familie: GEITASLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 121a
Side: 125
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Geitaslåtten) B.N.S1. 48. Oppskr. 1916. Eide lærde slåtten 1898 av Ola Mosafinn, Voss. Jfr. Schart nr. 8. Lindeman nr. 427 og 548. Sjå Arne Bjørndal. "Fanitullen eller Daudingen" i Spelmannsbladet 1951 nr. 1, s.8-11 og Truls Ørpen."Fanitullen" ibid. nr.2, s. 10. Andre namn på slåtten er "Kjerringa i drivsnøen", "Strilen", "Killebukken", "Den vonde på snøfonni", "Teledropen". Geitaslåtten vart i Vik, Sogn, nytta som grautaslått. B.s. Ymis tradisjon etter O. Andr. Brække 1940, s. 31a. Grautaslått var den slåtten dei spela når grauten vart sett på bordet i brudlaup.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde