SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: GEITASLÅTTEN
Oppskriver: Schart
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 121b
Side: 126
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Halling) Schart 8. Oppskr. 1850.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde