SLÅTT Tinnemannen
Type: Halling 2/4
Familie: TINNEMANNEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 137b
Side: 184
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Tinnemannen) B. 781a. Oppskr. 1936. Løndal hadde lært slåtten åv Ola Sundre Spæru, Heddal, og av ei gamal gjente som tulla han.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde