SLÅTT Tusseslåtten
Type: Halling 2/4
Familie: SKJALDMØYSLAGET
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 143b
Side: 212
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
(Tusseslåtten) B.G.SI. I, 7. Oppskr. 1917. Knut Heddi som hadde lært slåtten av Peter Veum, Fyresdal, kalla han for systerslått. Andre meiner han er ein av kivlemøyslåttane. Gamalt or Sætesdal V, Kra. 1911, Tusse-slåttar s. 79-80.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde