SLÅTT Gangar
Type: Halling 2/4
Familie: SKJALDMØYSLAGET
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 143c
Side: 213
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 496. Oppskr. 1952 etter privatopptak frå sending i NRK. A. Rysstad hadde slåtten frå Halvard R. som atter truleg hadde han frå Petter Veum, Fyresdal. Knut Heddi trudde slåtten var ein kivlemøyslått.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde