SLÅTT Kivlemøyane
Type: Halling 2/4
Familie: SKJALDMØYSLAGET
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 143d
Side: 214
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
(Kivlemøyane) B. 586. Oppskr. 1917. Rysstad lærde slåtten 1889 av Peter Veum, Fyresdal, som atter truleg hadde han fra Øystein Langedrag, Seljord, som var læremeisteren hans. Tradisjonen - sjå merknad Band I, nr. 98a.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde