SLÅTT Halling etter langedragen
Type: Halling 2/4
Familie: SKJALDMØYSLAGET
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 143e
Side: 215
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
(Halling etter Langedragen) G. 700. Oppskr. 1921. Tvigyva var da kring 70 år gamål. Slåtten er og kalla "Langedraghalling" eller "Sæbyggjegangaren".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde