SLÅTT Sudsauar-jon
Type: Halling 2/4
Familie: SUDSAUAR-JON
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 3
Nr: 146a
Side: 13
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Sudsauar-Jon) G. 639. Oppskr. 1920. Aslaug Groven var syster til Olav R. Berge, Rauland, og mor til komponisten Eivind Groven. Slåttenamnet etter garden Sud-Saunar i Heddal. Slåtten vart tralla eller sungen med denne teksta: Sudsanar-Jon kom tilbakars og sjå til dotter di då. Fyrst var ho så, og sidan blei ho så.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde