SLÅTT Gangar
Type: Halling 2/4
Familie: HEV DU 'KJE HOPPA
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 3
Nr: 159f
Side: 163
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) B. 1076. Oppskr. 1936.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde