SLÅTT Huldraslåtten
Type: Halling 2/4
Familie: FØRNESBRUNEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 3
Nr: 161b
Side: 195
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Huldraslåtten) B. 899. Oppskr. 1938. Kjerland hadde lært slåtten av Lars Røynstrond, Granvin, Hardanger, i 1890-åra. I Granvin seier dei ofte Huldaslåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde