SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 4
Side: 3
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) B. 191. Oppskr. 1928. Nedrebø lærde slåtten av Gunnar Lundekvam, Førde, Sunnfjord. Slåtten svipar litt inn på Gudbrandsdals-spel.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde