SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 6
Side: 5
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 352. Oppskr. 1916. Lundekvam hadde slåtten etter Gunnar Lundekvam, Førde, Sunnfjord. Dei var ikkje i slekt.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde