SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 15
Side: 11
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 1217. Oppskr. kring 1932. Slåtten hadde gått i arv heilt frå godfaren.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde