SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 16
Side: 12
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B.1271. Oppskr. kring l932. B.s. Slåtterim, Setesdal s. 27 finn ein dette slåttestevet etter Rasmus Johs. Hartveit, Haus, Hordaland, som atter hadde det etter far sin: "Han Ola Vetlarø han æ no mesta dø fordi han ikkje heve fengje øl på lengje".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde