SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 18
Side: 13
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 1278. Oppskr. kring 1932. Slåtten hadde gått i arv frå godfaren, Ludvig Holsa.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde