SLÅTT Klunke-springaren
Type: Springer
Familie: KLUNKE-SPRINGAREN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 19
Side: 14
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Ingen
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Klunke-springaren) B.1279. Oppskr. 1940. Slåtten har gått i arv frå godfaren, Ludvig Holsa. Fyrste taket liknar på "Vårfuglen" G. 1227. Slåttenamnet kjem av at det finst klunking (pizzicato).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde