SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 22
Side: 17
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 194. Oppskr. 1930. Straumen høyrde Myllarguten spela slåtten i Bergen i 1850-åra.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde