SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 25
Side: 20
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 525. Oppskr. kring 1927. Berge lærde slåtten i 1870-åra av Per Berge, Kyrkjebø. Dei var ikkje i slekt.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde