SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 28
Side: 22
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 548. Oppskr. kring 1927. Berge hadde lært slåtten i 1864 av Jens Fresvik (Skrangle-Jens), Leikanger, Sogn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde