SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 31
Side: 24
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 616. Oppskr. 1916. Sande hadde lært slåtten av Anders Dyrdal, Kyrkjebø, i 1890-åra. Byrjinga kjem litt inn på Skinnarlanden.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde