SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 34
Side: 27
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 631. Oppskr.1917. Sætre hadde lært slåtten i 1870-åra av Lasse Trædal, Lavik, Sogn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde