SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 35
Side: 27
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 634. Oppskr. 1917. Berge hadde lært slåtten i 1870 av Per Berge, Kyrkjebø. Dei var ikkje i slekt. Siste vendingen (siste 8 taktene) i slåtten minner om Numedals-slåtten "Flesbergingen".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde