SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 38
Side: 30
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 638. Oppskr. 1917. Sande hadde lært slåtten av Sjur Berge, Balestrand, Sogn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde