SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 42
Side: 32
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 353. Oppskr. 1916. Lundekvam hadde slåtten etter far sin, Nils Lundekvam, som hadde lært han av ein spelemann som heitte Mads Lundekvam.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde