SLÅTT Stegaslåtten
Type: Springer
Familie: STEGASLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 47
Side: 37
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Stega-slåtten) B. 653. Oppskr. 1917. Sagen hadde lært slåtten av Ragnvald Berge, Kyrkjebø, Sogn. Det vart fortalt at Ragnvald Berge hadde vore på dansespeling i Austrheim i Kyrkjebø. Fram på føremiddagen tok han på heimevegen, trøytt og svevnug. Det var om vinteren, og det låg ikkje lite snø på marka. Då han kom fram til Eide-stigen, slengde han seg ned i snøen, la feleskrinet under hovadet og sovna. Då han så om eit bel vakna, oma og song ein ny slått inne i hausen hans. Han tok på heimvegen att, men denne slåtten Ijoma inne i hovudet hans alt i eitt. Då han hadde gått eit lite stykke, sette han seg ned, fann fela fram og spela denne slåtten. Slåtten vart seinare mykje spela både av Berge og andre spelemenn og vart vide kjend med namnet Stegaslåtten. Steg = sti, stegaslåtten = stislåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde