SLÅTT Søynen
Type: Springer
Familie: SØYNEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 50
Side: 40
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Søynen) B. 670. Oppskr. 1917. Eldegard hadde lært slåtten av Oia Strand, Vang, Valdres, som dei kalla "Søynen", og som har gjeve slåtten namn. Søyne er en gard i Vang, Valdres, som Ola Strand kjøpte og sette bu på.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde