SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 60
Side: 45
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 11. Oppskr. 1915. Eide lærde slåtten av Anders Mostraum (Kringlebotn), Modalen, Nordhordland i 1863. Byrjinga er nærskyld med tak i Bøheringen. Dei 9 siste taktane er mykje like tak ifrå "Jørnvrengja". (B. N. S1., nr. 35).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde