SLÅTT Dørdislåtten
Type: Springer
Familie: DØRDISLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 61
Side: 46
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Dørdislåtten) B. 14. Oppskr. 1910. Rongved hadde slåtten etter Magne Kleiveland, Haus, Nordhordland. Slåttenamnet er etter ei kokkegjente i Haus som heitte Durdei. Ho ville ha denne slåtten når ho skulle dansa. Det var vanleg at danselaget drog kokken opp i dansestova og dansa med henne. Ho hadde då gjerne med seg tvore og ause.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde