SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 62
Side: 47
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 15. Oppskr. 1915. Eide hadde lært slåtten i 1863 av Anders Mostraum, Kringlebotn, Modalen, Nordhordland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde