SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 63
Side: 48
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) B. 20. Oppskr. 1910. Rongved lærde slåtten av Magne Kleiveland, Haus, Nordhordland, kring 1864. Denne hadde han frå Nils Rekve, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde