SLÅTT Litle i byttet
Type: Springer
Familie: LITLE I BYTTET
Oppskriver:
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 64
Side: 49
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Litle i byttet) B. 104. Oppskr. 1915. Mor til spelemannen Johannes Horsås, Hamre, Nordhordland, skulle ein gong ut og arbeida i slåttonna medan sonen var sogebarn, og ho sette han i byttet (= eit smalt trekar til å bera på ryggen) så ho skulle vera trygg på han. Då han var vaksen og vorten spelemann, kalla dei han "Litle i byttet". Han spela ofte denne slåtten, som så vart nemnd etter ut namnet. Sjå om Horås A. Bjørndal, Ole Bull og folkemusikken i Norsk Årbok 1922, s. 14-15.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde