SLÅTT Lægreiden
Type: Springer
Familie: LÆGREIDEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 65
Side: 50
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Lægreiden) B. 216. Oppskr. 1930. Myllarguten tok alltid inn til Johannes Skogseide når han kom gjennom Hålandsdalen på ferd til Bergen, og dei to bytte slåttar.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde