SLÅTT Sigridslåtten
Type: Springer
Familie: SIGRIDSLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 67
Side: 51
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Sigridslåtten) B. 218. Oppskr. 1928. Havre hadde lært slåtten av Johannes Fossmark, Bravik, Nordhordland, som hadde han frå Isak Rokne, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde