SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 68
Side: 52
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 242. Oppskr. 1916. Rongved lærde slåtten i 1865 av Magne Kleiveland, Haus, Nordhordland, og denne hadde han frå Nils Rekve, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde