SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 69
Side: 53
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 243. Oppskr. 1916. Rongved hadde slåtten frå Magne Kleiveland, Haus, Nordhordland. Slåtten er noko i slekt med Filipslåtten, nr.116, og med Dørdislåtten, nr. 61.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde