SLÅTT Tysnesklokkaren
Type: Springer
Familie: TYSNESKLOKKAREN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 75
Side: 59
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Tysnesklokkaren) B. 326. Oppskr. 1916. Eikeberg lærde slåtten i 1880-åra av Nils Gilahaugen, Strandvik, Sunnhordland. Dei dansa eingong ved kyrkja, og klokkaren lydde på. Så tok han fela frå spelemannen og spela denne slåtten. Det skulle ha hendt ved Tysneskyrkja, og så fekk slåtten dette namnet. Når det var fleire brudepar, så dansa det eine ute medan det andre vart vigt. Dei dansa anten på kyrkjebakken eller i kyrkjestova (borgstova).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde