SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 77
Side: 60
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 341. Oppskr. 1922. Rokne lærde slåtten av Ola Mosafinn, Voss, Hordaland i 1880-åra.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde