SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 79
Side: 62
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 421. Oppskr. 1918. Monstad hadde lært slåtten av Ananias Brattetaule, Sæbø, Manger, Nordhordland, som hadde han frå Sjur, bror sin. Ananias skulle vera mykje flinkare spelemann enn Sjur; han hadde og lært litt av Ola Mosafinn, Voss, Hordaland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde