SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 80
Side: 63
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) B. 424. Oppskr. 1918. Rongved hadde lært slåtten i 1870-åra av Magne Kleiveland (Einlidskarden), Haus, som atter hadde han frå Nils Rekve, Voss, Hordaland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde