SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 81
Side: 64
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 587. Oppskr. 1915. Rongved hadde slåtten etter Magne Kleiveland (Einlidskarden), Haus, Nordhordland. Slåtten er sers vanleg i Nordhordland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde